פרטי קורס

75801 לחשוב ולכתוב מחקר
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 15/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ד"ר אורית ק רותם
שעות לימוד:סמסטר א: 2(דו-שבועי)
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא