פרטי קורס

75806 סמינריון: ייצוגים נופיים, עיצוב, תכנון ופיתוח
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

להתמחות שימור וחברה תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 27/06/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סמינריון   קבוצה 01  ד"ר ניר כהן
פרופ' עירית עמית-כהן
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 16:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא