פרטי קורס

75807 אדריכלות א"י בעת החדשה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 28/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר קרן מטרני
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום א: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא