פרטי קורס

75816 עיצוב גבולות מדינת ישראל
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 25/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' יוסף כץ
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא