פרטי קורס

75820 תיעוד, מיפוי וניתוח עירוני
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 02/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ד"ר ניר כהן
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ד: 16:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא