פרטי קורס

75837 סדנה באקולוגיה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 21/03/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סדנה   קבוצה 01  ד"ר רפאל קנט
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2(אחת לשנה)
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא