פרטי קורס

75845 קולוקויום מחלקתי לתואר ראשון
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובת שמיעה תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 21/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    קולוקויום   קבוצה 01  ד"ר רפאל קנט
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2(דו-שבועי)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
שנתי,יום א: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא