פרטי קורס

75870 עיונים ושיטות מחקר בג"ג ההיסטורית וההתיישבותית
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 25/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' יוסף כץ
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום א: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא