פרטי קורס

75898 סדנת מחקר נופי תרבות - התכנון והשימור
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 08/02/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סדנה   קבוצה 01  פרופ' עירית עמית-כהן
שעות לימוד:סמסטר א: 4(אחת לשנה)
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא