פרטי קורס

75924 הגירה בעידן הגלובליזציה: ממדים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 12/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ניר כהן
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ג: 12:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סיור   קבוצה 02  ד"ר ניר כהן
(אחת לשנה)
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא