פרטי קורס

75925 מכ"מ עננים ומשקעים
שנה: תשע"ז    

קורס במסגרת השירות המטרולוגי תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ט.נ. - טרם נקבע נקבע טרם
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 14:00 - 15:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא