פרטי קורס

75926 תרמודינמיקה והמבנה האנכי של האטמוספרה
שנה: תשע"ז    

קורס במסגרת השירות המטרולוגי תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ט.נ. - טרם נקבע נקבע טרם
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא