פרטי קורס

75927 פיזיקת עננים ומשקעים
שנה: תשע"ז    

קורס במסגרת השירות המטרולוגי. תנאי קדם קורס 75-926 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 14/02/2017

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ט.נ. - טרם נקבע נקבע טרם
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא