פרטי קורס

75928 מבוא לדינמיקה אטמוספרית
שנה: תשע"ז    

קורס במסגרת השירות המטרולוגי.תנאי קדם קורס 75-926 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 11/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ט.נ. - טרם נקבע נקבע טרם
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא