פרטי קורס

75929 שיטות בניתוח נתונים
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 11/09/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  פרופ' שלמה ברנר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא