פרטי קורס

75930 סייבר מרחבי
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 08/02/2017

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  ד"ר אלי יצחק
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים ,MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא