פרטי קורס

75932 אוקיינוגרפיה כימית
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 11/07/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' ישי וינשטין
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ב: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא