פרטי קורס

75933 מבוא לגאוכימיה
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 07/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  פרופ' ישי וינשטין
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר אלון פרץ
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
קורס רשות
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא