פרטי קורס

75934 גאולוגיה של א"י
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 24/01/2017

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    סדנה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' ישי וינשטין
שעות לימוד:סמסטר א: 2, סמסטר ב: 2(אחת לשנה)
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    סדנה   קבוצה 02  
  בחינות
פרופ' ישי וינשטין
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תואר שני מסלול מדעי כדור הארץ והסביבה בלבד
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא