פרטי קורס

75935 פליאונטולוגיה שימושית
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 07/11/2016

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר אהובה אלמוגי - ל
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ב: 17:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא