פרטי קורס

75936 שיטות אנליטיות אינסטרומנטליות בגאולוגיה ומדעי הסביבה א'
שנה: תשע"ז    

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 22/01/2017

מדעי החברה / גיאוגרפיה וסביבה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר עמרי דביר
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום א: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא