פרטי קורס

88008 דרישות עיבודי מחשב -לתארים גבוהים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי מתמטיקה תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 18/01/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    רישום   קבוצה 01  מ.מ - מרצי מחלקה מחלקה מרצי

ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
חסר מידע על המפגשים