פרטי קורס

88112 אלגברה לינארית 1
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי מתמטיקה, מורחב,ראשי,דרישה מקבילה: 88-195 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 09/02/2017

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר אליהו מצרי
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  
סמסטר א,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 03  ד"ר אליהו מצרי
מר עמרי מרכוס
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 05  ד"ר ארז שיינר
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  
לתלמידי תיכון
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 06  גב' עדי בן צבי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 07  מר אלעד עטייא
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון נלמד בקיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 08  מר איתמר שטיין
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  
לתלמידי תיכון נלמד בקיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 09  גב' שירה גילת
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 10  גב' תמר נחשוני
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 11  ד"ר ארז שיינר
שעות לימוד:סמסטר ב: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: ק. קיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 12  מר אלעד עטייא
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: ק. קיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 13  ט.נ. - טרם נקבע נקבע טרם
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:2  שעות שכ"ל:1.5  
לתלמידי תיכון נלמד בקיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 14  ט.נ. - טרם נקבע נקבע טרם
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון נלמד בקיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא