פרטי קורס

88132 חשבון אינפיניטסימלי 1
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי מתמטיקה, מורחב וראשי,דרישה מקבילה 88-195 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 06/12/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ארז שיינר
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  
סמסטר א,יום ב: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 04  גב' ניקול בלשוב
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום ג: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 05  
  בחינות
ד"ר מיכאל מ שיין
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  
לתלמידי תיכון
סמסטר א,יום א: 17:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 17:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 06  ד"ר מיכאל מ שיין
גב' עדי בן צבי
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון
סמסטר א,יום א: 19:00 - 21:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 07  
  בחינות
פרופ' בועז צבאן
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  
לתלמידי תיכון
סמסטר א,יום א: 15:00 - 17:00, בניין טרם נקבע בניין
סמסטר א,יום ד: 15:00 - 17:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 09  מר ניר שורץ
פרופ' בועז צבאן
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון
סמסטר א,יום א: 19:00 - 21:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 10  גב' תמר נחשוני
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון
סמסטר א,יום א: 19:00 - 21:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא