פרטי קורס

88174 מבוא לתכנות מונחה עצמים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

ד"מ 88-170 תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 31/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
מר מנחם ליבוביץ'
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר ב,יום ה: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' רועי יהושע
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר ב,יום ה: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא