פרטי קורס

88202 תורת הקבוצות
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

קורס חובה לתלמידי מת' עיונית שנה ג',מורחב

עודכן לאחרונה ב 27/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' בועז צבאן
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום ב: 13:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' תמר נחשוני
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום א: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא