פרטי קורס

88280 מבני נתונים ואלגורתמים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

ד"ק 88170, 88174

עודכן לאחרונה ב 13/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' יורם לוזון
שעות לימוד:סמסטר א: 4
ניקוד:2  שעות שכ"ל:2  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 10:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר אורן רימר
פרופ' יורם לוזון
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ה: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא