פרטי קורס

88341 אנליזה מודרנית
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 17/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' בוריס סולומיאק
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום ב: 16:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' רחל גרינפלד
פרופ' בוריס סולומיאק
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום א: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 04  
  בחינות
ד"ר טל נוביק
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום ד: 11:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 05  גב' רחל גרינפלד
פרופ' בוריס סולומיאק
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום ד: 14:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 06  גב' רחל גרינפלד
פרופ' בוריס סולומיאק
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום ד: 09:00 - 11:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא