פרטי קורס

88376 שיטות נומריות 1
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי מתמטיקה שימושית מורחב ראשי תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 13/02/2017

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר יעקב קרסנוב
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום ב: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר עידן אלתר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום ב: 18:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 05  פרופ' גיל אריאל
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
לתלמידי תיכון
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 06  מר מרדכי יעקב
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 07  מר עוז פירונדי
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
עבור תלמידי תיכון נלמד בקיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 08  פרופ' גיל אריאל
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE ,ק. קיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 09  מר מרדכי יעקב
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: ק. קיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא  
    הרצאה   קבוצה 10  ט.נ. - טרם נקבע נקבע טרם
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
לתלמידי תיכון נלמד בקיץ
חסר מידע על המפגשים

סילבוס מלא