פרטי קורס

88525 גיאומטריה אלגברית 1
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי מתמטיקה תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 05/12/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר אליהו מצרי
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום א: 16:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא