פרטי קורס

88554 מבוא לקומבינטוריקה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 19/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר נתן קלר
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום ה: 14:00 - 17:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא