פרטי קורס

88571 פונקציות בוליאניות
שנה: תשע"ז    

עודכן לאחרונה ב 29/08/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר נתן קלר
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר ב,יום א: 16:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא