פרטי קורס

88608 שימושים מודרניים של המתמטיקה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

חובה למסלול מתמטיקה ראשי למורים תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 01/02/2017

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  פרופ' מינה טייכר
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר ב,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא