פרטי קורס

88613 מבוא לאלגברה לינארית
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתוכנית להרחבת ההסמכה למורים

עודכן לאחרונה ב 26/10/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר מיטל אליהו - רו
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר ב,יום ג: 10:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' אדר מקסימוב
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר ב,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא