פרטי קורס

88615 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
שנה: תשע"ז    

לתוכנית להרחבת ההסמכה למורים

עודכן לאחרונה ב 15/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
גב' שרית נתן-מנור
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 13:00 - 15:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר דן גרשינסקי
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ג: 15:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא