פרטי קורס

88620 מתמטיקה פיננסית 1
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 02/08/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר שמחה הבר
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום א: 17:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' דניאל ליבמן
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ו: 11:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 03  גב' אלכסנדר אוסיפוב
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר ב,יום ו: 11:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא