פרטי קורס

88622 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 08/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר גדעון עמיר
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 17:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' אלכסנדר אוסיפוב
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ו: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 03  גב' דניאל ליבמן
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ו: 12:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא