פרטי קורס

88625 מתמטיקה לפיננסים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 08/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר שמעון ברוקס
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום א: 14:00 - 17:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר עוזי חרוש
ד"ר שמעון ברוקס
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 20:00 - 22:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא