פרטי קורס

88628 מבוא לכלכלה למתמטיקאים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 17/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר עמיחי פישלר
ד"ר שאול אלמקייס
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 18:00 - 21:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' דניאל ליבמן
ד"ר עמיחי פישלר
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  
סמסטר א,יום א: 21:00 - 22:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא