פרטי קורס

88629 תמחור אופציות
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 13/02/2017

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' מלכה שפס
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר ב,יום א: 14:00 - 17:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' דניאל ליבמן
שעות לימוד:סמסטר ב: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  
סמסטר ב,יום ו: 12:00 - 13:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא