פרטי קורס

88631 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
שנה: תשע"ז    

לתלמידי מתמטיקה פיננסית בוגרי תואר במדעים מדויקים

עודכן לאחרונה ב 28/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  ד"ר גדעון עמיר
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 12:00 - 13:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא