פרטי קורס

88636 שיטות נומריות ותכנות מדעי
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 04/08/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
מר עידן אלתר
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום א: 14:00 - 17:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  מר עוז פירונדי
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום ו: 13:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 03  מר עוז פירונדי
שעות לימוד:סמסטר א: 1
ניקוד:0.5  שעות שכ"ל:0.5  אפיונים: MOODLE
סמסטר א,יום א: 21:00 - 22:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא