פרטי קורס

88652 סמינריון בניהול סיכונים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

לתמידי תואר שני במתמטיקה פיננסית תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 15/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    סמינריון   קבוצה 01  ד"ר פליקס פוליאקוב
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום א: 19:00 - 21:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    סמינריון   קבוצה 02  ד"ר שמחה הבר
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר א,יום א: 19:00 - 21:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא