פרטי קורס

88701 הלוח העברי 1
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

עודכן לאחרונה ב 23/11/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  ד"ר ערן רביב
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  אפיונים: קורסים כלליים
סמסטר א,יום ה: 08:00 - 10:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא