פרטי קורס

88775 תאוריה סטטיסטית
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 28/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' עוזי וישנה
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר ב,יום ד: 17:00 - 20:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    תרגיל   קבוצה 02  גב' אורטל אלון
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:1  שעות שכ"ל:1  
סמסטר ב,יום ד: 09:00 - 11:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא