פרטי קורס

88778 מדעי הרשתות
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 06/10/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ברוך ברזל
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר ב,יום ד: 11:00 - 14:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא