פרטי קורס

88798 תורת המספרים האלגברית
שנה: תשע"ז    

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 07/02/2017

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר מיכאל מ שיין
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר ב,יום ד: 13:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא