פרטי קורס

88831 אנליזה מרוכבת
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

מקורסי הליבה לתואר שני במתמטיקה תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 20/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' אנדרי לרנר
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום ב: 09:00 - 12:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא