פרטי קורס

88835 אנליזה הרמונית
שנה: תשע"ז    

מקורסי הליבה לתואר שני תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 20/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר ניר לב
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר ב,יום ב: 16:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא