פרטי קורס

88848 תורת רמזי: מספרים, צבעים וקומבינטוריקה
שנה: תשע"ז    

קורס בחירה לתואר ראשון שני ושלישי תואר: ראשון

עודכן לאחרונה ב 24/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' בועז צבאן
שעות לימוד:סמסטר ב: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר ב,יום ג: 16:00 - 19:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא